MATURITNÍ TÉMATA -VV

Témata pro Ústní profilovou zkoušku z předmětu

Estetická výchova – výtvarná pro MZ 2023/24

 

  1. Estetika – výtvarné umění, Techniky výtvarného umění, POJMY
  2. Nejstarší  Umělecké NÁLEZY- Pravěké umění
  3. Umění Egypta/Umění Mezopotámie
  4. KrÉtSKÉ UMĚNÍ/MYKÉNSKÉ umění/Umění Řecka
  5. ETRUSKÉ UMĚNÍ/Římská kultura
  6. Románské umění
  7. Gotické umění
  8. Renesanční umění
  9. Barokní umění/Rokoko
  10. Klasicismus/ROMANTISMUS/REALISMUS
  11. Impresionismus/Neoimpresionismus
  12. Symbolismus/Náměty a symboly ve výtvarném umění/Secese
  13. Fauvismus/Expresionismus/Kubismus
  14. Futurismus/Dadaismus/surrealismus/
  15. orfismus/suprematismus/konstruktivismus
  16. bAUHAUS/dE stijl/funkcionalismus
  17. abstraction-création/abstraktní expresionismus/geometrická abstrakce
  18. op art/neodada/pop art
  19. happening/land art/graffiti art/počitaČOVÉ UMĚNÍ A VIDEO ART
  20. Vývoj dětské kresby/výtvarná TYPOLOGIE/ilustrároři dětských knih
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hv.gjwprostejov.cz/
https://hv.gjwprostejov.cz/maturitni-temata--vv
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému