Hlavní stránka > MATURITNÍ TÉMATA -VV

MATURITNÍ TÉMATA -VV

Maturitní témata – Estetická výchova- výtvarná 

Ústní zkouška – profilová část

Školní rok 2019/2020

 1. Estetika – výtvarné umění, druhy výtvarného umění
 2. Pravěké umění
 3. Umění Egypta
 4. Umění Mezopotámie/ umění oblasti Egejského moře/ Umění Řecka
 5. Umění Apeninského poloostrova/ Římská kultura
 6. Románské umění
 7. Gotické umění
 8. Renesanční umění
 9. Barokní umění/ Rokoko
 10. Klasicismus a Empír
 11. Romantismus/ Generace národního divadla/ Realismus
 12. Impresionismus/ Neoimpresionismus
 13. Symbolismus/ Náměty a symboly ve výtvarném umění
 14. Secese
 15. Fauvismus/ Expresionismus
 16. Futurismus/ Kubismus
 17. Dadaismus/ surrealismus
 18. architektura mezi válkamI / postmodernismus v poválečné  architektuře
 19. Nefigurativní/ abstraktní malířství 
 20. Výtvarné směry 2. poloviny 20. století
 21. Kresba/ techniky kresby
 22. malba/  techniky malby
 23. grafika/ techniky grafiky
 24. modelování a vytváření z materiálů
 25. Vývoj dětské kresby/ ilustráToři dětských knih


{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hv.gjwprostejov.cz/
https://hv.gjwprostejov.cz/maturitni-temata--vv
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému