MATURITNÍ TÉMATA -VV

Témata pro Ústní profilovou zkoušku z předmětu

Estetická výchova – výtvarná pro MZ 2022/23

 

 1. Estetika – výtvarné umění, Techniky výtvarného umění, POJMY
 2. Nejstarší  umělecké nálezy- Pravěké umění
 3. Umění Egypta/Umění Mezopotámie
 4. KRÉtSKÉ UMĚNÍ/MYKÉNSKÉ UMĚNÍ/Umění Řecka
 5. ETRUSKÉ UMĚNÍ/Římská kultura
 6. Románské umění
 7. Gotické umění
 8. Renesanční umění
 9. Barokní umění/Rokoko
 10. Klasicismus/ROMANTISMUS/REALISMUS
 11. Impresionismus/Neoimpresionismus
 12. Symbolismus/Náměty a symboly ve výtvarném umění/Secese
 13. Fauvismus/Expresionismus/Kubismus
 14. Futurismus/Dadaismus/Surrealismus/
 15. Orfismus/Suprematismus/konstruktivismus
 16. BAUHAUS/De dtijl/Funkcionalismus
 17. Abstraction-création/Abstraktní expresionismus/Geometrická abstrakce
 18. Op art/Neodada/Pop art
 19. Happening/Land art/Graffiti art/POČÍTAČOVÉ UMĚNÍ A VIDEO ART
 20. Vývoj dětské kresby/výtvarná TYPOLOGIE/ilustrároři dětských knih
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hv.gjwprostejov.cz/
https://hv.gjwprostejov.cz/maturitni-temata--vv
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému