Hlavní stránka > Plán exkurzí

Plán exkurzí

Plán exkurzí

Školní rok 2019/2020

Hudební výchova

Říjen-Červen 2019/2020: Prohlídka – varhany, Chrám sv. Mořice Olomouc

Prosinec 2019: Vánoční tradice na Prostějovsku

Prosinec 2019: Vídeňská opera

Květen-Červen: Návštěva baletního, hudebního nebo operního představení

 V průběhu roku návštěva příležitostných hudebních akcí v Prostějově.

Výtvarná výchova 

Výstava Tutanchamon, Praha-Národní Muzeum (5íjen 2019)

1. ročníky + kvinty

1. pololetí - říjen-prosinec

* Olomouc - MUO – Arcidiecézní  muzeum Olomouc

2. pololetí – březen-červen

* Brno- MZM - Dietrichsteinský palác

 

2. ročníky +sexty

1. pololetí - říjen-prosinec

* Brno – MZM- Palác šlechtičen

2. pololetí - březen-červen

* Olomouc  - MUO – Muzeum moderního umění Olomouc

+ zajímavé výstavy, u kterých není známo předem datum konání

 

 

Dějiny kultury 

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hv.gjwprostejov.cz/
https://hv.gjwprostejov.cz/plan-exkurzi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému