Plán exkurzí

Exkurze předmětu Hudební výchova 

Říjen-Červen 2023/2024: varhany, Chrám sv. Mořice Olomouc nebo Kostel Pany Marie Sněžné Olomouc

Prosinec 2023: Vánoční tradice na Prostějovsku

V průběhu roku návštěva příležitostných hudebních akcí v Prostějově a výchovné koncerty pořádané v AULE školy GJW.

Exkurze předmětu Estetická výchova výtvarná

 Doporučené pro vyšší gymnázium, výtvarnou tvorbu a zájemce o výtvarné umění

 1.      pololetí

-        exkurze Jižní Morava – Pavlov, Archeopark

-        Olomouc, Brno, Praha, Vídeň - křesťanské svátky ve městech, urbanismus a architektura

-        Akruální výstavy – termíny nejsou zatím známy

 2.      pololetí

-        Olomouc, Brno, Praha, Vídeň – urbanismus a architektura

Akruální výstavy – termíny nejsou zatím známy

Vyučující: Mgr. Helena Svozilová, Mgr. Veronika Ciková

Exkurze předmětu Dějiny umění


{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hv.gjwprostejov.cz/
https://hv.gjwprostejov.cz/plan-exkurzi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému